Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lęborku
psse.lebork.pl

Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Rejestry, ewidencje, archiwa

 Rejestry i ewidencje

 
W Powiatowej Stacji sanitarno-Epidemiologicznej nie prowadzi się ogólnodostepnych rejestrów, ewidencji i archiwów.
 
Prowadzone są natomiast następujące rejestry i ewidencje:
 •     centralny rejestr skarg i wniosków
 •     upoważnień do wykonywania czynności kontrolnych
 •     upoważnień do nakladania grzywien w dlegitymacji służbowych
 •     zarządzen dyrektora
 •     pism przychodzących i wychodzących
 •     obiektów znajdujących się pod nadzorem
 •     kontroli sanitarnych
 •     protokołów z kontroli sanitarnej
 
 
Oddział Epidemiologii:
 
Rejestry:
 •     kontroli aparatury sterylizującej
 •     zgłoszeń podejrzeń zachorowań na choroby zakaźne podlegające zgłoszeniu
 •     zatruć pokarmowych
 •     osób pok.asanych przez zwierzeta
 •     nosiecieli (HBV, HCV, SS, nosicieli stałych duru brzusznego)
 •     zgłoszeń zakażeń zakładowych
 •     niepożądanych odczynów poszczepiennych
 •     przyjętych i wydanych kart uodpornienia
 •     przychodu i rozchodu szczepionek
 
 
Oddział HIgieny Komunalnej
 
Rejestry:
 •     informacji o kwestionowanej jakości wody przekazanych drogą telefoniczną
 •     wydawanych ocen o materiałach i wyrobach stosowanych do uzdatniania i dystrybucji wody
 •     parametrów, któr wymagają monitorowania w wodzie dostraczanej odbiorcom usług z uwagi na zastosowane materiały lub wyroby do uzdatniania i dystrybucji wody
 •     protokołów poboru prób wody
 •     baza danych "woda-excel"
 •     elektroniczne karty kapielisk
 •     elektroniczna Baza danych Urządzeń Wodociągowych
 •     serwis kąpieliskowy
 •     rejestr zleceń na badanie wody
 •     rejestr prób kwestionowanej jakości wody
 •     rejestr ocen o jakości wody do spożycia
 •     wykaz przedsiębiorstw wodociągowych
 •     wykaz ocen obszarowych
 
 
Oddział Higieny Pracy:
 
Ewidencje:
 •     obiektów nadzorowanych wg Polskiej Klasyfikacji Działalności
 •     wprowadzających do obrotu prekursory narkotykowe kategorii 2 i 3
 •     stosujących w działalności zawodowej prekursory narkotyków kategorii 2 i 3
 •     producentów, importerów będących pierwszym wprowadzającym oraz dystrybutorów niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych
 •     stosujących w działalności zawodowej niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne
 •     podmiotów, ktore przesłały listy odbiorcow produktów podlegających ograniczeniom
 •     zgłoszeń podmiotów stosujących w dzialalności zawodowej substancje podlegające ograniczeniom
 •     stosujących i wprowadzających do obrotu produkty biobójcze
 •     zakładów, w których wystepują substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o dzialaniu rakotowrczym lub mutagennym
 •     zakładów, w ktorych występują szkodliwe czynniki biologiczne
 •     podejrzeń chorób zawodowych
 •     sporzadzonych wywiadów srodowiskowych/ kart oceny narażenia zwodowego
 •     decyzji o stwierdzeniu i braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej
 •     odwołań od decyzji w sprawie choroby zawodowej
 •     skierowań do jednostki orzeczniczej
 
 
Oddział Higieny Żywienia Żywności i Przedmiotów Użytku
 
Rejestry:
 •     ocenianych partii produktów z importu
 •     powiadomień systemu RASFF
 •     powiadomień systemu RAPEX
 •     pobranych próbek żywności
 •     protokołóe pobranych próbek żywności
 
 
Ponadto poszczególone komórki Oddziału Nadzoru Terenowego prowadzą dodatkowo następujące rejestry:
 • obiektów nadzorowanych
 • kontroli w obiektach nadzorowanych
 • protokołów kontroli
 • upowaznień do wykonywania czynności kontrolnych
 • wewnętrzny rejestr skarg i wniosków oraz interwencji
 • deyczji administracyjnych
 • tytułów wykonawczych
 • decyzji platniczych
 • postanowień
 • nałozonych madatów karnych
 • procedur i instrukcji systemu jakosci
 • aktów prawnych
 • szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych

Data publikacji: 20.06.2017 (12:56)Data aktualizacji: 20.06.2017 (12:56)
Osoba publikująca: Joanna ZiemkowskaOsoba modyfikująca: Joanna Ziemkowska
Autor: Joanna Ziemkowskaliczba wejść: 2564

Przejdź do góry strony