Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lęborku
psse.lebork.pl

KIEROWNIK ODDZIAŁU: Joanna Ziemkowska
tel. 59 862 10 10 wew. 35
e-mail: psselebork.hp@poczta.onet.pl, psselebork@poczta.onet.pl

 
Zadania Oddziału Higieny Pracy 
 
1. Nadzór nad warunkami środowiska pracy
 • Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakładach pracy,
 • Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz ustawy o produktach biobójczych przez osoby wprowadzające substancje i preparaty chemiczne oraz produkty biobójcze do obrotu i stosujące je w działalności zawodowej,
 • Kontrola przestrzegania warunków i ograniczeń wprowadzania do obrotu i stosowania oraz właściwości środków powierzchniowo czynnych i detergentów zawierających środki powierzchniowo czynne,
 • Kontrola w zakresie przestrzegania obowiązków dotyczących wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów,
 • Kontrola przestrzegania przez podmioty przepisów dotyczących wywozu i przywozu oraz obrotu prekursorami kategorii 2 i 3
 • Kontrola zakładów pracy stosujących w działalności zawodowej substancje, preparaty, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
 • Kontrola stanowisk pracy, na których pracownicy narażeni są na szkodliwe czynniki biologiczne,
 • Kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy,
 • Uczestnictwo w ogólnopolskim systemie powiadamiania o stwierdzonych naruszeniach przepisów prawnych dotyczących obrotu chemikaliami,
 • Uczestnictwo w projektach sieci CLEEN,
 • Ocena bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
 
2. Prowadzenie postępowania w sprawie chorób zawodowych
 • Prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w sprawie chorób zawodowych,
 • Sporządzanie ocen narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej,
 • Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o stwierdzaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej stwierdzenia

 

Załączniki

Data publikacji: 20.06.2017 (14:27)Data aktualizacji: 20.06.2017 (14:27)
Osoba publikująca: Joanna ZiemkowskaOsoba modyfikująca: Joanna Ziemkowska
Autor: Joanna Ziemkowskaliczba wejść: 1694

Przejdź do góry strony