Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lęborku
psse.lebork.pl

Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

ODDZIAŁ HIGIENY KOMUNALNEJ

KIEROWNIK ODDZIAŁU: Renata Zając
tel. 59 862 10 10 wew. 24
e-mail: psselebork.hk@poczta.onet.pl, psselebork@poczta.onet.pl

 
Zadania Oddziału Higieny Komunalnej
 
1. Nadzór nad zaopatrzeniem w wodę do spożycia 
 
1. Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym obiektów i urządzeń wodociągowych;
2. Organizacja i prowadzenie monitoringu jakości wody (typowanie miejsc pobierania próbek, tworzenie harmonogramu pobierania próbek, pobieranie i dystrybucja próbek, gromadzenie, weryfikacja, analiza, ocena i raportowanie danych monitoringowych);
3. Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody;
4. Wydawanie opinii dotyczących materiałów i wyrobów używanych do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
5. Sporządzenie ocen o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz informowanie organów samorządowych oraz ludności o jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągowych;
 
2. Nadzór nad kąpieliskami i basenami kąpielowymi 
 
1. Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarnym kąpielisk, basenów kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;
2. Prowadzenie nadzoru nad jakością wody z kąpielisk, basenów kąpielowych i urządzeń atrakcji wodnych;
3. Wydawanie orzeczeń oraz komunikatów dotyczących przydatności wody do kąpieli w nadzorowanych kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli;
4. Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę jakości wody i/lub stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów.
 
3. Nadzór ogólny 
 
1. Prowadzenie nadzoru nad stanem sanitarno - higienicznym nieruchomości, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz transportu publicznego, w tym przede wszystkim:
- obiektów hotelarskich, turystycznych i sportowych;
- zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej;
- zakładów opieki zdrowotnej;
- domów pomocy społecznej;
2. Przygotowywanie dokumentacji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych egzekwujących poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów;
3. Opiniowanie w sprawach organizacji imprez masowych;
4. Wydawanie zezwoleń na ekshumacje, wydawanie zezwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich w kraju i za granicą, opiniowanie sprowadzenia zwłok i szczątków z obcego państwa;
kontrole i wydawanie opinii sanitarnych dla środków transportu zakładów pogrzebowych.
5. Rozpatrywanie interwencji związanych z uciążliwościami akustycznymi, zanieczyszczeniem powietrza, korozją biologiczną oraz zastosowanymi materiałami toksycznymi warstw podłogowych w mieszkaniach i obiektach użyteczności publicznej.
 
 
Załączniki

Data publikacji: 20.06.2017 (14:43)Data aktualizacji: 20.06.2017 (14:43)
Osoba publikująca: Joanna ZiemkowskaOsoba modyfikująca: Joanna Ziemkowska
Autor: Joanna Ziemkowskaliczba wejść: 1500

Przejdź do góry strony