Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lęborku
psse.lebork.pl

 STRUKTURA DZIAŁU NADZORU SANITARNEGO:

 • Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

 • Oddział Epidemiologii

 • Oddział Higieny Komunalnej

 • Oddział Higieny Pracy

 • Samodzielne stanowisko ds Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

 • Samodzielne Stanowisko ds Higieny Dzieci i Młodzieży

 • Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

 
Podstawowe zadania:
 • planowanie czynności kontrolnych;

 • prowadzenie i dokumentowanie spraw związanych z czynnościami kontrolnymi;

 • opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

 • prowadzenie działalności przeciwepidemicznej;

 • opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;

 • sporządzanie protokołów, sprawozdań i poleceń pokontrolnych;

 • udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawach związanych z zakresem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

 • przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

 • prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;

 • opracowywanie planów pracy oraz sprawozdań z działalności;

 • realizacja programów opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz wiodące instytuty naukowe;

 • realizacja zadań wyznaczonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego;

 • współpraca z innymi organami administracji publicznej;

 • załatwianie skarg i wniosków;

NazwaData
Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia2017-06-20
Higiena Dzieci i Młodzieży2017-06-20
Higiena Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku2017-06-20
Higiena pracy2017-06-20
Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny2017-06-20
Odział Epidemiologii2017-06-20
Higiena Komunalna2017-06-20

Data publikacji: 20.06.2017 (14:04)Data aktualizacji: 20.06.2017 (14:04)
Osoba publikująca: Joanna ZiemkowskaOsoba modyfikująca: Joanna Ziemkowska
Autor: Joanna Ziemkowskaliczba wejść: 2637

Przejdź do góry strony