Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lęborku
psse.lebork.pl

Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Światowy Dzień Zdrowia 2018

Światowy Dzień Zdrowia 2018

 

Jak co roku 7 kwietnia w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Polska jest krajem członkowskim WHO od początku jej działalności (7 kwietnia1948 r.).

Światowa Organizacja Zdrowia powstała w kanwie przekonania, że wszyscy ludzie powinni móc korzystać z prawa do najwyższego możliwego poziomu zdrowia. W związku z tym, tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia 2018 jest „Zdrowie dla wszystkich”.

Celem Światowego Dnia Zdrowia jest skupienie uwagi na konieczności zapewnienia powszechnej opieki zdrowotnej i możliwych do osiągnięcia zyskach płynących z tego faktu.

Cytując Dyrektora Generalnego WHO, „nikt nie powinien wybierać między śmiercią, a trudnościami finansowymi. Nikt nie powinien wybierać pomiędzy kupieniem leków, a kupieniem jedzenia”.

Przesłania Światowego Dnia Zdrowia:

  • powszechna opieka zdrowotna polega na zapewnieniu wszystkim ludziom dostępu do świadczeń zdrowotnych na odpowiednim poziomie tam, gdzie i kiedy jest to konieczne bez generowania dodatkowego obciążenia finansowego;
  • nikt nie powinien wybierać między dobrym stanem zdrowia, a innymi życiowymi potrzebami;
  • powszechna opieka zdrowotna jest kluczem do zdrowia i dobrostanu ludzi i narodów;
  • powszechna opieka zdrowotna jest osiągalna. Niektóre kraje poczyniły w drodze do jej osiągnięcia ogromne postępy. Wyzwanie, to utrzymać jej dostępność na poziomie oczekiwanym przez obywateli;
  • aby opieka zdrowotna miała charakter prawdziwie powszechny, konieczna jest zmiana w myśleniu o systemie opieki zdrowotnej z tej zorientowanej na choroby i instytucje na zorientowaną na ludzi i dla ludzi;
  • każdy może mieć wpływ na sposób osiągnięcia powszechnej opieki zdrowotnej poprzez wzięcie udziału w dyskusji o powszechnej opiece zdrowonej.

„Powszechny” oznacza „dla wszystkich”, bez dyskryminacji i pominięcia kogokolwiek. Wszyscy i wszędzie mają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, których potrzebują bez jednoczesnego spychania na skraj ubóstwa. Oto niektóre fakty i liczby opisujące obecny stan powszechnej opieki zdrowotnej:

  • co najmniej połowa światowej populacji nie ma dostępu do niezbędnych usług medycznych;
  • niemal 100 milionów ludzi zostaje zepchniętych do skrajnego ubóstwa, zmuszona do przeżycia za 1,9 dolara dziennie lub mniej z powodu konieczności płacenia za usługi medyczne z własnej kieszeni;
  • ponad 800 milionów ludzi (prawie 12% światowej populacji) przeznacza co najmniej 10% środków z domowego budżetu na wydatki związane ze zdrowiem własnym, chorego dziecka lub innego członka rodziny. Ponoszą tzw. „wydatki na sytuacje nadzwyczajne”;
  • ponoszenie wydatków na sytuacje nadzwyczajne w kontekście służby zdrowia to problem globalny. W bogatszych krajach Europy, Ameryki Łacińskiej i części Azji, które już osiągnęły wysoki poziom dostępu do świadczeń zdrowotnych rośnie ilość obywateli, którzy przeznaczają co najmniej 10% środków z budżetu domowego na koszty związane z opieką zdrowotną ponoszonych z własnej kieszeni.

 

Materiały w języku angielskim są dostępne na stronie Światowej Organizacji Zdrowia http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/en/


Data publikacji: 08.04.2018 (10:33)Data aktualizacji: 08.04.2018 (10:33)
Osoba publikująca: Marcin ŁawniczakOsoba modyfikująca: Marcin Ławniczak
Autor: Marcin Ławniczakliczba wejść: 1270

Przejdź do góry strony